Meghívó
SBH22724043011250

Értesítés – temetői szőlők vízora leolvasásáról
Értesítés - Etei Temetői Szőlők Vízépítő Közössége, 2024 március

Közmeghallgatás PPT

Közmeghallgatás 2023-präsimodus


Közmeghallgatás – meghívó
SBH22723111712270

Pályázati felhívás
FELHIVAS

Tájékoztató – orvosi ügyelet
Tájékoztató levél_orvosi ügyelet indítása

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

 

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjétől

 

 

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek, tulajdonosnak.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

 A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,

fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év víz igénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkezőingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

nem gazdasági célú víz igény.

 Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

 A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

– a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

– a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

 Az engedélyezési eljárás ügymenete:

 – A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása

– A kérelemhez mellékelni kell:

– Műszaki adatlapot

– A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet.

A kérelem benyújtható: Ete Község Önkormányzata (2947 Ete Kossuth Lajos u. 69.)

Tisztelettel:

Veress Gyula s.k.

 

Fúrt kút – nyomtatványok

Ásott kút – nyomtatványok

 

Gyakori kérdések:

 Kérdés: Kell-e fizetni a kútból kitermelt víz után járulékot vagy adót?

Válasz: A Vgtv. alapján nem kell a víz használónak vízkészlet járulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3 -t meg nem haladó víz mennyiség után.

Kérdés: Meddig lehet bírságmentesen engedélyeztetni a kutakat?

Válasz: Vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi (fennmaradási/üzemeltetési) engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig bírság kiszabása nélkül lehet kezdeményezni. (A kérelem hatósághoz való beérkezésének dátumát vesszük alapul.)

Kérdés: Kell-e fizetni az eljárás lefolytatásáért?

Válasz: Az eljárás illetékmentes.

Kérdés: Van a kutak engedélyezéséhez formanyomtatvány? Ha igen, hol kérhetem azt?

Válasz: Igen, van. A formanyomtatvány az önkormányzat honlapján elérhető, és személyesen is kérhető a kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben

 


GINOP Plusz – Udvardi sajtóközlemény
GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-04602_udvardi_sajtóközlemény

Ünnepi igazgatási szünet
SBH22722120712430

Új óvodaépület építése Etén TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00003