Hulladékgyűjtés

Örömmel értesítjük a Ete Község lakosságát, hogy 2020. december hónaptól kezdődően a szelektív hulladék külön edényben kerül elszállításra, amelyhez minden szerződéssel rendelkező háztartás ingyenesen jut hozzá.

Vertikal Kft

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint  az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Az új edények átvételéhez szükséges Adatvédelmi tájékoztatót kérjük szíveskedjen elolvasni!

Milyen hulladékfajtákat gyűjthetünk az új rendszer szerint szelektíven?

A házhoz menő gyűjtés rendszerében a műanyag, fém és papír hulladékot a ház elől, egy adott gyűjtési napon szelektív edényben szállítjuk el. A kommunális hulladék gyűjtése változatlanul marad, az eddig megszokott napokon az eddig megszokott módon és edényből gyűjtjük.

Az üveg hulladék szelektív gyűjtése nem megoldható házhoz menő módszerrel, így azt továbbra is a településen maradó gyűjtőszigetekbe tudja majd szelektálni.

Tájékoztatjuk, hogy a szelektív hulladékszállítást jogunk van megtagadni akkor, ha a szelektálás nem a megfelelő módon történt, a gyűjtőedényben más, oda nem tartozó, szennyezett vagy kommunális hulladék is található. Az ilyen esetekben Ön egy tájékoztató levelet fog kapni kollégánktól, melyben jelezzük, miért utasítottuk el a szelektív szállítást.

A szelektív házhoz menő gyűjtés bevezetésével változik-e a szolgáltatás díja?

A szelektív házhoz menő szolgáltatás bevezetése nem jár az Ön számára plusz anyagi teherrel. A jelenlegi szolgáltatás árában benne van a házhoz menő szelektív, a zöldjárat és az évi egyszeri lomtalanítás ára.

 

Tájékoztató az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok köréről és a gyűjtőedény használatáról

 A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után közszolgáltatója a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén:

Műanyag-, fém-, és papír csomagolási hulladék gyűjtése

Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

  • műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, műanyag zacskó, fólia, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok LAPOSRA TAPOSVA.
  • papír (pl újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
  • Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva)
  • fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják a gyűjtőbe, így kevesebb helyet igényel!

Kérjük ne tegyen bele gyermekjátékot, műanyag vödröt, polisztirolt, nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat és kommunális hulladékot.

Papírhulladék gyűjtése kötegelve:

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve az edény mellé helyezze el, olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja és ne szóródhasson szét!

  • újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egy időben történik!

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ne legyen olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

A műanyag-, fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja.

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet átvételével tudomásul veszi az alábbiakat:

  1. Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az Ingatlanhasználó köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a Közszolgáltatóval. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
  2. Ingatlanhasználó az edényzetet köteles a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. Az edényzet rendeltetésellenes használatából adódó károkért, valamint az edényzet elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó kártérítési felelősséggel tartozik.
  3. Ingatlanhasználó az edény átvételével kötelezi magát arra, hogy azt csak szelektív hulladékgyűjtésre használja, és gyűjtési napokon ürítésre kihelyezi reggel 6 óráig.

A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonát és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., mint Közszolgáltató bérleményét képezi.

2021-es évre a szelektív hulladék szállítási időpontjai az alábbi táblázaton!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás,

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.