Egészségügyi alapellátás infrastruktúrafejlesztése a Bakonyalján – Bakonybánk, Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken

 

Kedvezményezett neve: Ete Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrafejlesztése a Bakonyalján – Bakonybánk, Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken

Projekt azonosító száma:TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

A támogatás összege:97.421.667 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a háziorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői ellátás fejlesztése történt meg 4 településen, amely döntően az ellátásnak helyet biztosító rendelőépület és szolgálati lakás felújítását, belső átalakítását, energetikai korszerűsítését, valamint akadálymentesítését, kisebb részben pedig új eszközök beszerzését foglalta magában.

Ete: Ete Község Önkormányzata a korábbi rendelő épület lebontását és új Egészségház építését valósította meg a beruházásból. A 2022-ben átadott új épületben kapott helyet a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, a gyermekorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó. Az orvosi rendelő beépített hasznos alapterülete 112,4 m2,a helyiségek minden előírt követelménynek megfelelnek, teljesen akadálymentesítettek.

Bakonybánk: az Önkormányzat a jelenlegi orvosi rendelő és védőnői tanácsadó felújítását, átalakítását végezte el a projekt keretében. Az újonnan kialakított rendelő épületnek megtörtént a minimális átalakítása, a belső nyílászárók cseréje, a belső felújítása, festése, valamint a projektarányos akadálymentesítése. A felújítást követően az épület alkalmassá vált a tervezett funkciók betöltésére, a betegek megfelelő körülmények között történő ellátására. Ez a beruházás 2022-ben valósult meg.

Bakonyszombathely: az orvosi rendelő épületénél megvalósult a tetőfedés cseréje és a padlásfödém hőszigetelése, valamint az épület főbejáratának akadálymentesítése. Az orvosi ügyelet és a szolgálati lakás esetében is sor került a tetőfedés cseréjére és az épület teljes hőszigetelésére és a fűtési rendszer korszerűsítésére. A felújítások, korszerűsítések eredményeként az épületek megfelelnek a XXI. században elvárható követelményeknek, és a korábbi állapotnál jóval gazdaságosabban fenntarthatóak.

Bakonyszombathelyen az építési beruházás mellett egy fogorvosi kezelőegység beszerzésére is sor került a támogatásból. A bakonyszombathelyi beruházás 2019-2020-ban valósult meg.

Vérteskethely: Az egészségház épületében kialakításra került egy új fogorvosi rendelő 25 m2-en. A projekt keretében megvalósult beruházás csak fogorvosi eszközök beszerzését foglalta magában, amelyek ebben a rendelőben kerültek elhelyezésre. A projekt ezen része 2019-ben valósult meg.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen korszerűsödött az egészségügyi alapellátás Bakonybánk, Bakonyszombathely, Vérteskethely és Ete községek esetében. Az új vagy felújított rendelőkben és a projekt keretében beszerzett eszközökkel gyorsabb, hatékonyabb és jobb minőségű szolgáltatást

 

Vállalkozási szerződés 20201231 Ete orvosi rendelő kivitelezése

1. melléklet projekt költségvetése 20210415

2. melléklet projekt forrásai 20210415

3. melléklet projekt mérföldkövei 20210415

7. melléklet konzorciumi megállapodás 20210415

8. melléklet közbeszerzési terv 20210415

13. melléklet utófinanszírozásról 20210415