Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolájának Etei Telephelye

Szíjj Elemér táblaA Komárom megyei monográfia szerint, az első etei elemi iskolát az 1648-ban megalakuló egyházközség alapította ugyanebben az évben.

Az első írásos emlék az iskoláról 1725-ből való. A tanítók a kor híres református kollégiumaiból kerültek Etére, így valószínűsíthető, hogy meglehetősen színvonalas oktatás folyt az etei népiskolában. Az első iskolaépület 1792-ben épült, melyben két pici tanteremben több száz tanulót oktattak. 1892-ben határoztak egy nagyobb, korszerűbb épület létesítéséről, melyben aztán egészen 1972-ig, a jelenlegi iskola felépüléséig tanultak az etei diákok. A mostani alsó tagozatos iskola a régi iskola helyén, a templommal szemben található. Jelenleg a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium Petőfi Sándor Általános Iskolájának Etei telephelyeként működik, 12 diák tanul egy 3 tanulócsoportból álló összevont osztályban két pedagógus irányítása alatt. Az iskolaépület többszöri felújítás, hozzáépítés, külső szigetelő burkolás, nyílászárócsere és világítás-korszerűsítés után viszonylag jó állapotban van. Kettő tágas osztályterem, egy tornaszoba, számítástechnikai szaktanterem és egy nevelői szoba található benne. Szemléltető és oktatást szolgáló eszközökkel viszonylag jól ellátott az intézmény. A faluban az iskola és az óvoda támogatására  2013-ban létrejött a Szijj Elemér Emlékalapítvány, mely névadásával a falu legendás tanítójának és helytörténészének állít emléket. Az alapítvány Elemér tanító bácsi pedagógusi munkásságának, a falu életében betöltött „lámpás”szerepének méltatása mellett, az ő szellemiségének megfelelően, az oktatással-neveléssel, összefüggő minden olyan célt, tevékenységet támogatni kíván, ami a felnövekvő nemzedékeket segíti iskoláztatásuk idején. Az alapítvány jóvoltából az iskola utcai homlokzatára egy emléktábla került.