Intézmények

Szíjj Elemér Általános Iskola
Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda Napközi Otthonos Tagóvodája Ete
Művelődési ház – IKSZT Ete
Községi Könyvtár Ete
DJP Pont Ete