szechenyi2020 top 411 logo

Kedvezményezett neve: Ete Község Önkormányzata
Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrafejlesztése a Bakonyalján – Bakonybánk, Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken 
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.14.
A támogatás összege: 85 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében a háziorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői ellátás fejlesztése történik meg 4 településen: Bakonybánkon, Bakonyszombathelyen, Etén és Vérteskethelyen. Az önkormányzatok célja, hogy a vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével olyan korszerű rendelők jöjjenek létre, amelyekben magas színvonalon valósulhat meg a gyógyítás, és amelyek megfelelő munkakörülményeket biztosítanak az ott dolgozó egészségügyi munkatársak számára.

Ete: A település vezetése a jelenlegi, 1910-es években épült orvosi rendelő lebontása mellett döntött annak életveszélyes állapota miatt. A támogatásból egy új, 152,06 m2-es, teljes körűen akadálymentesített Egészségház épül, amelyben helyet kap a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő és a gyermekorvosi rendelő. Ezen felül fogorvosi eszközök beszerzésére is sor kerül a korszerű betegellátás érdekében.

Bakonybánk: Az Önkormányzat a tulajdonában álló, a település központi részén fekvő épület átalakításával tervezi kialakítani a minden feltételnek megfelelő új rendelőt. A projekt keretében megtörténik az épület külső szigetelése, nyílászáróinak cseréje, belső felújítása, akadálymentesítése, valamint a fűtés korszerűsítése. A felújítást követően az épület alkalmassá válik a tervezett funkciók betöltésére, a betegek megfelelő körülmények között történő ellátására.

Bakonyszombathely: A településen két épületben működnek az egészségügyi szolgáltatások: az egyik épületben a háziorvosi, a fogorvosi, a védőnői és a házi gyermekorvosi rendelések zajlanak, a másik épületben ügyelet, sürgősségi ellátás és a szűrések, tanácsadások folynak, továbbá itt található a szolgálati lakás is. A fejlesztés során az orvosi rendelő épületén a tetőfedés cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, valamint az épület főbejáratának akadálymentesítése valósul meg. Az orvosi ügyelet és a szolgálati lakás esetében is sor kerül a tetőfedés cseréjére, az épület teljes hőszigetelésére és a fűtési rendszer korszerűsítésére. A tervezett felújítások, korszerűsítések eredményeként az épületek megfelelnek majd a XXI. században elvárható követelményeknek, és a jelenleginél jóval gazdaságosabban üzemeltethetőek. Az orvosok és a védőnő által használt eszközök egy részének cseréjére is lehetőség nyílik a projekt keretén belül.

Vérteskethely: Az Önkormányzat az Egészségházban újonnan kialakított fogorvosi rendelőbe bútorokat, illetve műszereket szerez be.