Kivonat az Ete Község Helyi Választási Bizottsága

2014. szeptember 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

15/2014. (IX. 8.) HVB. határozat

 

Ete Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) –a 2014. szeptember 8. napján megtartott ülésén –a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a polgármester jelöltek szavazólapon szereplősorrendjének sorsolását követően az alábbi sorrendet állapítja meg:

 

  1. Rohonczi László         FIDESZ-KDNP
  2. Tatai Ferenc                 független jelölt

A Bizottság elrendeli jelen határozatának, Ete Község Önkormányzata hirdetőtábláján és Eteközség honlapján (www.ete.hu) való közzétételét.

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A Bizottság a bejelentett jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében a mai napon a Ve. 160. §-a alapján a sorsolást elvégezte és a fenti sorrendet állapította meg.

A Bizottság határozatát, a Ve. 46. § alapján hozta meg.

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint „A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.”

     

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen

elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”

A fentiek értelmében a Helyi Választási Bizottság a 2014. szeptember 8-án, 17.00 órakor kezdődő ülésén megtartotta a sorsolást és annak eredményéről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A HVB határozatát Ete Község Önkormányzata hirdetőtábláján és Eteközség honlapján (www.ete.hu) teszi közzé.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Ete, 2014. szeptember 8.

P.H.

Markovics Ivánné

HVB elnöke

| határozat letöltése >