Választási közlemény

 

 

Tájékoztatom Ete község választópolgárait, hogy a 2014. október 12-ei helyi önkormányzati választáson a helyi önkormányzati képviselő jelöléséhez 6 érvényes ajánlás, a polgármester jelölt állításához 16 érvényes ajánlás szükséges.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet értelmében:

„9. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés]

 1. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés]
 2. Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés]
 3. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2014. október 10-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés]

10. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

 1. legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
 2. 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

5. A jelölt- és listaállítás

 1. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]
 2. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani.

[Ve. 307/E. § (2) bekezdés]

 1. § Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a

polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

 1. § A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/I. § (1) bekezdés]
 2. § A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

6. A választási kampány

21. § A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

 1. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem

folytatható. [Ve. 143. §]

 1. § 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]
 2. § 2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]
 3. § A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]
 4. § A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. október 12-én történő megsemmisítés esetén 2014. október 15-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]
 5. § A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

7. A szavazás előkészítése

30. § (1) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve főpolgármesterjelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve.

160. § (2) bekezdés]

(2) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett listák - annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

8. A szavazás

33. § A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]”

Ete, 2014. augusztus 18.

Dr. Szallerbeck Zsolt
jegyző

HVI vezető