Ete Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – a 2014. szeptember 15. napján megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a helyi választása szavazólap adattartalmát jóváhagyja.

 - Ete képviselői szavazólap adattartalom jóváhagyása
 - Ete imprimált képviselői szavazólap
 - Ete polgármesteri szavazólap adattartalom jóváhagyása
 - Ete imprimált polgármesteri szavazólap

 

Kivonat az Ete Község Helyi Választási Bizottsága

2014. szeptember 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

15/2014. (IX. 8.) HVB. határozat

 

Ete Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) –a 2014. szeptember 8. napján megtartott ülésén –a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a polgármester jelöltek szavazólapon szereplősorrendjének sorsolását követően az alábbi sorrendet állapítja meg:

 

 1. Rohonczi László         FIDESZ-KDNP
 2. Tatai Ferenc                 független jelölt

A Bizottság elrendeli jelen határozatának, Ete Község Önkormányzata hirdetőtábláján és Eteközség honlapján (www.ete.hu) való közzétételét.

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A Bizottság a bejelentett jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében a mai napon a Ve. 160. §-a alapján a sorsolást elvégezte és a fenti sorrendet állapította meg.

A Bizottság határozatát, a Ve. 46. § alapján hozta meg.

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint „A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.”

     

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen

elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”

A fentiek értelmében a Helyi Választási Bizottság a 2014. szeptember 8-án, 17.00 órakor kezdődő ülésén megtartotta a sorsolást és annak eredményéről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A HVB határozatát Ete Község Önkormányzata hirdetőtábláján és Eteközség honlapján (www.ete.hu) teszi közzé.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Ete, 2014. szeptember 8.

P.H.

Markovics Ivánné

HVB elnöke

| határozat letöltése >

Kivonat az Ete Község Helyi Választási Bizottsága

2014. szeptember 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

16/2014. (IX. 8.) HVB. határozat

 

Ete Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) –a 2014. szeptember 8. napján megtartott ülésén –a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a képviselő jelöltek szavazólapon szereplősorrendjének sorsolását követően az alábbi sorrendet állapítja meg:

 

 1. Tálos Gábor László                      független jelölt
 2. Gyüszi Levente                              független jelölt
 3. Ravasz Zsuzsanna                       független jelölt
 4. Gyüsziné Rohonczi Anita           független jelölt
 5. Tatai Ferenc                                   független jelölt
 6. Tálos Tibor                                    független jelölt
 7. László Réka                                   független jelölt
 8. Szabó Géza                                    független jelölt
 9. Baráth Dávid                                  független jelölt
 10. Szabó Norbert                               független jelölt

A Bizottság elrendeli jelen határozatának, Ete Község Önkormányzata hirdetőtábláján és Eteközség honlapján (www.ete.hu) való közzétételét.

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A Bizottság a bejelentett jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében a mai napon a Ve. 160. §-a alapján a sorsolást elvégezte és a fenti sorrendet állapította meg.

A Bizottság határozatát, a Ve. 46. § alapján hozta meg.

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint „A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.”

     

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint „A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen

elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.”

A fentiek értelmében a Helyi Választási Bizottság a 2014. szeptember 8-án, 17.00 órakor kezdődő ülésén megtartotta a sorsolást és annak eredményéről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A HVB határozatát Ete Község Önkormányzata hirdetőtábláján és Eteközség honlapján (www.ete.hu) teszi közzé.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Ete, 2014. szeptember 8.

P.H.

Markovics Ivánné

HVB elnöke

| határozat letöltése >

Választási közlemény

 

 

Tájékoztatom Ete község választópolgárait, hogy a 2014. október 12-ei helyi önkormányzati választáson a helyi önkormányzati képviselő jelöléséhez 6 érvényes ajánlás, a polgármester jelölt állításához 16 érvényes ajánlás szükséges.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet értelmében: