Tisztelt Adófizető!

2014. december 20. – Iparűzési adó feltöltési és bevallási határidő!

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét a 2014. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az iparűzési adó kapcsán azt terheli feltöltési kötelezettség, aki társasági adót fizet és a 2013. évi nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta. Az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére kell kiegészíteni.

Az iparűzési adóelőleg – kiegészítés összegéről az adózó a fizetés mellett adóbevallást is köteles benyújtani 2014. december 20-ig az önkormányzati adóhatósághoz.

A feltöltéshez szükséges „Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről” szóló nyomtatványt mellékelten megküldöm.

Az adóelőleg-kiegészítés összegét az alábbi OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámra átutalással kell teljesíteni:

Ete Község Önkormányzata iparűzési adó beszedési számla: 11740085-15387068-03540000

Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére, ellenkező esetben bírság kiszabására kerül sor.

Ete, 2014. december 12.

 

Köszönettel:

                                                                                              Dr. Szallerbeck Zsolt

                                                                                                          jegyző

Mellékletek: