diakmunka 2019

A Pénzügyminisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka 2019” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

Időtartama: 2019. 07. 01.– 2019. 08. 31.
Érdeklődni: Ete Község Önkormányzatánál a 34/387-644 telefonszámon lehet, illetve Szabó Mihálynál privát üzenetben.
Előzetes jelentkezés: 2019. június 20-ig.

Regisztráció és bővebb információ: KEMKH Kisbéri Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály Cím: 2870 Kisbér, Angolkert 4. Tel.: 34/795-923
A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada. (111.750 Ft, illetve 146.250 Ft.)

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

Ete Község Önkormányzata kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztályán regisztrált fiatalt tud fogadni nyári diákmunkán.
Ahhoz, hogy önkormányzatunk minél több fiatal foglalkoztatására tudjon szerződést kötni a Járási Hivatallal, kérjük a diákokat, hogy a munkaügyi regisztrációt követően állásigényükről tájékoztassák önkormányzatunkat.